If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

Kiểm tra sự hiểu biết của bạn về Số đo thời gian. Toán chuyển động đều với 9 câu hỏi này.