If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về chuyển đổi đơn vị đo thời gian (giây, phút, và giờ)

Ôn tập về giá trị của giây, phút, và giờ, cũng như cách chuyển đổi giữa các đơn vị này.  Sau đó, hãy thử làm một số câu hỏi ôn tập nhé.
Sắp xếp theo: