Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Chuyển đổi đơn vị: phút sang giờ

Có 60 phút trong 1 giờ. Để đổi phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút cho 60. Ví dụ, 120 phút bằng 2 giờ vì 120/60=2.   Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video