If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chuyển đổi đơn vị: phút sang giờ

Có 60 phút trong 1 giờ. Để đổi phút sang giờ, chúng ta cần chia số phút cho 60. Ví dụ, 120 phút bằng 2 giờ vì 120/60=2.   Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài Hỏi chúng mình 549 phút tương đương với bao nhiêu giờ ra đề bài cũng yêu cầu đáp án phải được viết dưới dạng phân số hoặc số thập phân đối với bài này sống ta sẽ lấy 549 chia cho 60 nhé Tại sao là 60.000 đó là bởi vì chúng mình đã biết một số bằng 60 phút như vậy để biết 549 bằng bao nhiêu giờ chúng ta sẽ ráng 549 chia cho 60 m Bây giờ chúng mình cũng đặt phép tính nào ta sẽ có 549 chia cho 60 ở đây 549 bỏ chữ số 9 ở hàng đơn vị đi chúng ta sẽ được 54 và với số 60 bỏ số 0 ở hàng đơn vị đi chúng ta sẽ được sáu lấy 54 chia cho 6 chủng a99 nhân với 60 bóng 540 549 - 540 chúng ta sẽ được 9 tại đây chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được là phép tính 549 chia cho 60 C bằng 9 - 92 549 phút tương đương với 9 giờ và 9 phút số dư 9 ở đầy cũng chính là 9 phút các em nhé Tuy nhiên bởi vì đề bài yêu cầu chúng ta là đáp án phải được viết dưới dạng phân số hoặc số thập phân nên tại đây chúng ta sẽ làm tiếp nhé Ở đây chúng ta có thể hình dung số 549 như là số 500 49,000 như vậy với đây hạ một số không xuống chúng ta xin được số 90 a90 chia cho 60 chúng ta sẽ được một tại đây kem Nhớ là phải ghi thêm dấu phẩy vào nhé ta sẽ có 90 chia cho 60 bằng 11 X10 60 vắng 60 90 - 60 là bà 10 khi tới đây hạ tiếp chữ số không xuống chúng ta sẽ được số 300 362 là 30 chia cho 6 chúng ta sẽ gặp 55 X60 bóng 300 300 - 300 lá hết như vậy phép tính 549 chia cho 60 cho chúng ta đáp án là 9,15 hay Có nghĩa là 549 phút tương đương với 9,15 giờ và chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra đáp án này bằng cách vẽ ra nhé Ở bên này chúng ta sẽ vẽ có một đường thẳng đường thẳng này ở trên chúng ta sẽ ghi giờ và dưới chúng ta sẽ ghi phút đầu tiên chúng ta sẽ xuất phát với không giờ và không sốt tiếp đến chúng ta sẽ có một giờ tương đương với 60 phút hai giờ tương đương với 120 phút số 3 số bằng 180 phút 4 giờ bóng 240 phút ở tại đây với mỗi giờ tăng lên chúng ta sẽ cộng thêm 60 phút nhé tiếp đến chúng ta có 5 giờ mắng bà chăm phút 6 giờ bóng 360 phút 7 giờ bánh 420 phút 8 giờ bánh 480 phút và 9 giờ bánh 540 phút nhưng mà chúng mình vẫn còn 9 phút ở đây nhé Chính vì vậy chúng mình sẽ ký hiệu 9 phút ở đây ở đây sẽ nào 9 phút các em nhé Và chúng ta sẽ xóa đi thầm còn thừa này như vậy Ở đây ta có thể kết luận được lá 549 phút bằng với 9 giờ chúng mình sẽ ghi lại ở dưới nhé 549 hai phút sẽ bằng với 9 giờ và 9 phút 9 phút ở đây chúng ta có thể diễn tả bằng phân số như thế nào nhỉ ta sẽ có 9 phút bánh 9/60 giờ lấy tử số và mẫu số chia cho 3 chúng ta sẽ được 3/20 nhé đơn vị ở đây lá giờ ta có 549 phút tương đương với 93/20 giờ em nhé vào tới đây 3/20 giờ thì bằng bao nhiêu nhỉ chúng mình cũng thử chia nào ta sẽ có 3 chia cho 20 ở đây số 3 của chúng ta hoàn toàn có thể được viết trong lá 3,00 như vậy chúng mình sẽ làm nhé ta có 3 chia cho 20 không chia được phải không nào chúng ta sẽ tặng ghi số 0 ở đây không nhân với 23 D3 chứ không bắn hạ tiếp một chữ số 0 ở đây xuống chúng ta sẽ được 30 30 chia cho 20 chúng ta sẽ được một các em nhớ phải ghi dấu phẩy vào đây nhé 30 chia cho 20 chúng ta đặt 11 X20 bắn 20 30 - 20 chúng ta sẽ được chóng mảnh hơi kéo xuống nhất 30 - cho 20 chúng ta sẽ được không 10 từ hạt tiếp chữ số 0 này xuống chúng ta sẽ được số 100 120 ngày cũng giống như 10 chia số hai chúng ta sinh thuộc 55 x 20 bằng 100 100 - 100 là hết như vậy Ở đây chúng ta có thể thấy 3/20 cũng chính bằng 0,15 nhé và 9,15 cũng chính bằng 93/20 như vậy 549 phút sẽ tương đương với 9,15 giờ hoặc 93/20 giờ các em nhé