If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chuyển đổi giữa các đơn vị đo thời gian

Học cách chuyển đổi giờ, phút, và giây. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

khi chúng ta có nhiều khoảng thời gian ở đây và chúng nó tính theo phút và điều chúng ta phải làm đó là tình xem chúng bằng bao nhiêu giây trường học đầu tiên thì khá đơn giản rồi một phút bằng 60 giây Theo định nghĩa một phút bằng 60 giây mà Vậy còn 5 phút thì sao vì vậy còn 5 phút thì sao chúng ta có thể tưởng tượng theo cách này nữa một phút Giả sử đây là một phút Nếu nó bằng 60 giây thì 5 phút sẽ nhân lên 5 lần của khoảng này Vậy thì đây là một phút rồi hai phút thịt heo có 3 phút 34 phút và cuối cùng là 5 phút Vậy bạn thấy rằng 5 phút sẽ bằng năm 60 giây và 5 X60 bằng 300 phải ở đây bạn sẽ có 5 X60 và bằng 300 giây vì vậy Còn mười phút thì sao anh về có 10 phút thì sao cũng cách làm như thế này người nhân 60 bằng 600 giây còn 60 phút thì sao 60 phút hay 60 giây X60 lần sẽ bằng 3.600 giây những bài này thật thú vị nhỉ Những bài này thú vị đúng không nào chúng ta cùng làm một bài khó hơn một chút nhé Hãy chuyển đổi giữa giờ ở phút A và dây chúng ta sẽ bắt đầu với một bài nào đó khá đơn giản Giả sử em giả sử Chúng ta có một giờ chúng ta biết rằng theo định nghĩa thì 1:00 bằng 60 phút vậy 60 phút bằng bao nhiêu giây hãy cùng tính nào hãy cùng tính xem nào 60 phút nhân lên 60 lần đi Một phút có 60 giây ta được 3.600 giây vậy con hai giờ thì sao Hãy giờ thì sao nhỉ anh cũng cách làm tương tự cách làm tương tự thì chúng ta sẽ có một giờ là 60 phút vậy nếu không có hay dở ta sẽ lấy hai x62 x 60 phút ta được 120 phút vậy 120 phút 120 phút ở đây sẽ bằng bao nhiêu giây Có 2 cách để làm để bạn có thể lấy 120 phút X60 vì một phút có 60 giây 2 Bạn có thể nói rằng hai giờ nhân với 3.600 kỳ 1 giờ có 3600 giây Chúng ta thử tính theo cách thứ hai xem nào vậy chỉ 2 giờ nhân với 3.600 ta được 7.200 giây bây giờ nếu chúng ta nếu chúng ta có ở nhà có 10 giờ thì sao phải một lần nữa 10x 60 nghĩa là mười giờ nhân 60 ta được sáu trăm phút và nếu chúng ta muốn đổi ra dây 10:00 nhân 3.600 ta được ta được top 10 lần ta được 10 lần Ngân 3.600 giây và bằng 36.000 đ