If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các bài toán về thời gian

Vấn đề

Bác Mây xây nhà trên cây trong vòng 1 giờ 30 phút. Bác ấy xây xong ngôi nhà lúc 9:00 sáng.
Trục số nào bên dưới miêu tả thời điểm bác Mây bắt đầu xây ngôi nhà?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?