If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thời gian: giờ nghỉ

Bạn An giải một bài toán về thời gian bằng cách chuyển đổi giữa đơn vị giờ và phút. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

các bạn Sơn có 96 phút để hoàn thành bài kiểm tra trường bài kiểm tra bắt đầu vào lúc 1:59 chiều và Sơn có giờ học bóng chuyền vào lúc 4 giờ chiều hỏi Sơn có bao nhiêu thời gian Kể từ lúc kết thúc bài kiểm tra cho đến lúc bắt đầu và thống xuyên thử nghĩ một chút xem nào mà kiểm tra bắt đầu một lúc 1:59 đây là một thời điểm không thích hợp để làm bài kiểm tra những câu ta cứ làm đi để mình vẽ một cuộc thời gian nhỏ đây gia sư đây là 2 giờ chiều tiếp theo chúng ta có bao giờ chiều Đi tiếp nữa chúng ta có bốn giờ chiều Em đi cúng là lúc rồi chụp hồi xuân Bắt Đầu A và đây là buổi tập bóng chuyển nó sẽ bắt đầu từ lúc 4 giờ chiều và bài kiểm tra bắt đầu vào lúc một giờ 59 anh ở đây sẽ là 1 giờ chiều những bài kiểm tra sẽ bắt đầu vào lúc 1:59 nghĩa là một phút trước 2 giờ chiều chúng ta biết rằng một giờ có 60 phút Vậy 1:59 là một phút trước 2 giờ chiều mình biết nó không hoàn toàn đúng tỉ lệ nhưng ở đây sẽ là một giờ 59.000.000 chúng ta còn một phút nước là đến 2 giờ chiều và tiếp theo xếp nào chúng tôi phải làm bài trong 96 phút nước tiếp theo ta cần thêm 60 phút nữa để đến 3 giờ chiều đến thời điểm này đã dùng tổng cộng 61 phút Đây là một phút vậy Đây là khoảng thời gian mà cảm Cho diễn ra đến 2 giờ chiều vạn Sơn là bài kiểm tra được một phút đến 3 giờ là 61 phút nếu đến tận 4 giờ nó sẽ thêm 60 phút nữa nghĩa là bằng 121 phút rồi giải hơn thời gian làm bài kiểm tra mà toàn bộ bài kiểm tra làm trong 96 phút thôi nên chúng ta sẽ có thêm một vài điểm anh ở đây này Nó là sợ phút và cả chúng ta cần phải tính đó là thời gian còn lại bao nhiêu thời gian ở đây bằng bao nhiêu Hay Sự chênh lệch về thời gian ở đây và để tính nó chúng ta cần tìm được thời điểm bài kiểm tra kết thúc nghĩa là bài kiểm tra kết thúc lúc mấy giờ vậy thì tại ba giờ đúng sống một phút đã trôi qua Vậy thì còn bao nhiêu phút nữa thì hết giờ là bài kiểm tra nó sẽ bằng 96 - 61 về lượng thời gian trôi qua sau 3 giờ bằng 96 - 61 bằng 35 phút vậy Ở đây sẽ bằng 3:35 Ừ vậy Câu hỏi đặt ra bây giờ chính là có bao nhiêu thời gian giữa 3:35 và 4 giờ chiều và một lần nữa chúng ta đều biết rằng một giờ có 60 phút 4 giờ chiều chính là phút thứ 60 nên nếu chúng ta lấy 60 - 35 ta được 25 cho vậy bạn Sơn còn lại tổng cộng 25 phút sau khi và kiểm tra kết thúc trước khi bạn ấy có giờ học chuyên ở cùng xem lại bài tập này có một phút giữa 1:59 và hai giờ sau đó thêm 60 phút nước chúng ta được tổng cộng 61 phút viết theo tiền 35 phút nữa để được 96 phút cho bài kiểm tra và đó là vào lúc 3 dở 35 triệu cũng có nghĩa là chúng ta còn hai mươi lăm phút nữa trước đến 4 giờ à