If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về thời gian: trò chơi xếp hình

Cùng tính thời gian để xếp xong một tấm hình khi biết thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc. Được tạo bởi Lindsay Spears.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

anh an bắt đầu giải một câu đố lúc 12:56 chưa và giải xong lúc 1:33 chiều Vậy ah đã mất bao nhiêu thời gian để giải được câu đố này nào chúng ta có thể thấy bạn ấy bắt đầu lúc 12:56 chưa và kết thúc lúc 1:33 chiều đây đều là các giờ chiều và chúng ta sẽ giả sử như nó diễn ra trong cùng một ngày bạn ấy không giải câu đố trong cả một ngày từ sáng đến tối mà đây đều là các từ chiều bạn ấy bắt đầu lúc 12:56 và chúng ta muốn biết cần bao lâu để đến 1:33 lúc mà Bạn ấy giải xong - này từ 12:56 đến 1 giờ chúng ta có thể tính được mất bao lâu mất 4 phút chỉ có 4 phút thôi giữa 12:56 và một giờ và sau đó chúng ta phải tính từ 1 giờ đến 1 giờ 30 3 chiều thêm 33 phút vì vậy An giải trong vòng 4 phút cộng thêm 33 phút nữa bạn ấy giải xong trong 4 phút trước 1 giờ chiều và 33 phút sau 1 giờ chiều vậy bạn ấy cần tổng cộng 37 phút để giải xong câu đố này và 17 phút nhé à à