If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về thời gian: thời gian di chuyển

Cùng tính thời gian bạn cần phải xuất phát nếu bạn sẽ di chuyển trong vòng 39 phút và cần về đến nhà lúc 6:15. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh về đến nhà phải mất 39 phút vậy triển phải bắt đầu đi từ mấy giờ để về nhà lúc 6 giờ 15 phút nào hãy cùng mình vẽ một trục thời gian và thử suy nghĩ xem Chuyện gì đang xảy ra ở đây cùng mình tìm ra cách giải quyết của bài toán này nhé mình sẽ vẽ một trục thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ ta đợi một chút để mình vẽ một đường thẳng khác nhé khi ngao Chúng mình hãy ghi ở đây là 5 giờ ở bên là 6 giờ à à Có phải đây là bệnh xơ chủ đề bài nói rằng anh ấy phải về nhà lúc 6 giờ 15 vậy 6:15 Ở đây có ý nghĩa là gì nó sẽ là một phần tư quãng thời gian giữa 6 giờ và 7 giờ ở đây là nửa đoạn Thời gian giữa 6 giờ và 7 giờ Sau đó một phần tư sẽ bằng một nửa của nó chúng ta biết răng có 60 phút cho 1 giờ Vậy khoảng cách này chính là 60 phút 1/4 của 60 phút chính là 15 phút Vậy thời điểm ở ngay đây chính là 6:15 đó chính là lúc mà chiến phải về nhà bây giờ người ta nói anh ấy phải mất 39 phút để có thể về đến nhà anh ấy phải bắt đầu đi từ mấy giờ thế này phải xuất phát tại thời điểm trước 6 giờ 15 39 phút để về nhà đúng lúc 6 giờ 15 Nào hãy cùng mình tính thời điểm mà anh ấy phải đi để có thể về nhà đúng 6:15 nhé ạ Bây giờ điều chúng ta cần tin chính là 39 phút trước 6:15 là lúc mấy giờ phần ở đây là 15 phút Nếu các bạn đi ngược về 15 phút từ 6 giờ 15 thì chúng ta sẽ đến 6:00 à à ở khoảng cách này trên trục thời gian chính là 15 phút khi chúng ta sẽ đi ngược 15 phút về đến 6 giờ vậy chúng ta cần phải đi thêm bao nhiêu phút nữa Chúng ta hãy lấy 39 - 15 39 - 15 chính là 24 vì vậy chúng ta phải đi thêm 24 phút nữa vì vậy thời điểm ở ngay đây chỉ là 24 phút trước khi đến 6:00 Ừ để mình giải thích kỹ hơn nhé Đi từ 6 giờ 15 Nếu các bạn đi ngược về thêm 15 phút các bạn sẽ đến chỗ 6 giờ do đó để tính thời gian quyền đi tiếp chúng ta phải lấy 39 - 15 bằng 24 như vậy chúng ta phải đi ngược về thêm 24 phút nữa từ lúc 6 giờ khi ngao chúng ta đã biết rằng có 60 phút trong một giờ vì vậy 60 của 24 sẽ là 36 ở đây là một chục Đã vậy đây còn 5 10 - 4 là 65 - 2 là ba nếu chúng ta đi ngược lại 24 phút từ 6 giờ thì chúng ta sẽ được kết quả là 36 phút sau 5 giờ tin tức là 5:36 vậy thì để bài hỏi răng khiến phải đi lúc mấy giờ để về nhà lúc 6 giờ 15 Đáp án chính là 5:36