If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Thời gian chênh lệch

Vấn đề

Nhìn vào thời gian trên đồng hồ sau.
Cho một cái đồng hồ. Kim ngắn chỉ vào giữa số 7 và số 8; kim dài chỉ vào vạch nhỏ thứ ba sau số 5.
Đồng hồ nào chỉ thời điểm 2 giờ 49 phút sau thời điểm hiện tại?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?