If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Hiểu về tính chất giao hoán của phép nhân

Vấn đề

Lớp của Khánh có 7 hàng bàn học. Mỗi hàng có 2 bàn.
Khánh thực hiện phép tính 7×2 để tính tổng số bàn học.
Khánh có thể làm cách nào khác để tính tổng số bàn học?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?