If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các tính chất và quy luật của phép nhân

Cùng thay đổi thứ tự hoặc phân tích các thừa số để đơn giản hóa các bài toán nhân.    Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta sẽ xem thử có bao nhiêu quả bóng ở đây Đừng nhiên chúng ta có thể dùng cách đếm nhưng chả biết một công cụ khác để giúp làm việc này Đấy đặc biệt là khi các quả bóng đã được sắp xếp ngay ngắn theo hàng lối như thế này lúc này mà không cần phải đến suốt quả bóng là có thể dùng một phép nhân đơn giản bằng số hàng và số cột Ví dụ ở đây mà có thể thấy chúng ta có 1 2 3 4 2 và có 1 2 3 4 5 6 7 cột vậy số quả bóng đã được xếp thành bốn nhanh và bảy cột các bạn còn nhớ chúng ta có thể tính số lượng tổng cộng bằng cách thực hiện phép nhân giữa số hàng và số cột ở đây là 4.000 và bảy cột vậy tại sao cách này giúp chúng ta tính được số lượng của các quả bóng nhỉ chúng ta có thể xem như ở đây là 4 hang vậy ta còn 4 nhóm quả bóng chúng ta có bao nhiêu quả bóng vào mỗi hang đó xứng là số côn chúng ta có bầu quả bóng mỗi hàng vậy kết quả trứng là 4 lần anh hoặc bạn có thể hiểu theo một cách khác xe mỗi cột như là một nhóm quả bóng Vậy bạn có 7 nhóm chúng ta có bao nhiêu quả bóng ở mỗi cốt đó chính là số hàng bạn có bốn quả bóng bằng mỗi cột vậy đó chính là bài lần 4 2 phép tính này là như nhau mỗi nhân 7 cũng sẽ bằng 7 x4 vậy có rất nhiều cách để ta có thể tính được kết quả đấy 4x 7 chúng ta có 28 tương tự như vậy 7 x4 cũng sẽ bằng 28 nếu cho một trường hợp nào đó và không muốn sử dụng cách nay và cảm thấy quá khó chúng ta còn một cái khác nữa để có thể tính đấy các bạn hãy biến nó thành một dạng khác mà bạn biết bạn thấy rằng ở đây chúng ta có bảy cụt cũng tương đương với năm cụt ghép với 2 cột Vậy chúng ta có thể xem 7 cột chính là năm cụt và ghép với 2 cột nữa nếu như chúng ta không muốn dùng phép tính 4 X7 chúng ta sẽ tính 4 nhân cho tổng của năm và hay ở đây mình chỉ cần thay thế mày bằng tổng của bây giờ mình có thể tách những quả bóng này thành 2 khu khác nhau có nghĩa là từ những quả bóng Ban đầu chúng ta sẽ tách thành một khu 14 hàng và hai cột và một khu 14 hang và 5 cột Vậy chúng ta có bao nhiêu quả bóng ở đây trong vùng màu vàng này nhỉ khi chúng ta có bốn X5 quả bóng và có những quả bóng ở khu vực Màu hồng này chúng ta có bốn X2 quả bóng dơ chúng ta chỉ cần tính tổng của bốn X5 và 4x hai chúng ta sẽ biết được kết quả sẽ là bao nhiêu 4 nhân 5 = 24 X2 = 8 20 cộng 8 bằng 28 Đây được gọi là tính chất phân phối 4 x 7 = 28 bằng với 4 nhân Tổng của năm và hai và cũng sẽ bằng 4 X5 cộng 4 x2 Vậy tính chất phân phối này sẽ giúp ích gì cho bạn khi thực hiện các phép nhân nghỉ giờ mình sẽ đưa ra một phép nhân khó hơn 6 nhân với 36 bạn sẽ làm thế nào bảo có thể tách phép tính này thành 2 phép nhân hoặc các số 36 ra thành hai số khác cho ví dụ như bài 16 chúng ta có thể xem như 30 cộng 6 vậy phân nhân này sẽ bằng với 6 nhân tổng của ba mươi và sáu tiếp theo thì sao chúng ta vừa xem ở ví dụ trước 6X cho hay số này sẽ bằng 6 X30 cộng 6X 6 như ý nhé là đã nhân phân phối số 6 thành 6 X30 cộng 6 x 6 vì chúng mình sẽ biết giống nhắc đến ở đây chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước thương thì các bạn thấy phép tính cộng trừ nhân chia ở cùng một hàng thế này bạn sẽ thực hiện phép nhân và phép chia trước sau đó mới thực hiện phép cộng và phép trừ vậy 6X 30 bằng bao nhiêu dễ thôi 6X ba chúng ta đã biết bằng 18,6 X30 sẽ bằng 180 và 6X 6 chúng ta đã biết nó bằng 36 Bệnh cái tính này bằng 180 cộng 36 kết quả bóng bao nhiêu nhỉ 180 cộng 36 sẽ bằng 216 Vậy chúng ta cũng kết quả 6 x 36 sẽ bằng 216 đó chính là tính chất phân phối đấy hi vọng bạn đã chẳng được tính chất và áp dụng nó để giải toán nhé