If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tính chất giao hoán của phép nhân

Vấn đề

Chúng ta có thể dùng 2 hình nào để biểu diễn biểu thức 5, times, 2 ?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?