If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép trừ các số có hai chữ số (có nhớ)

Tính 83 - 25 bằng cách xem xét hàng đơn vị và hàng chục.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Em hãy cùng tìm ra đáp án của phép tính 83 - 25 mình khuyến khích các bạn hãy dừng xem là thử suy nghĩ ạ Bây giờ giả sử các bạn đã thử rồi nhé Hãy cùng mình tìm ra đáp án của bài toán này đầu tiên các bạn hãy nhìn vào hàng đơn vị Làm cách nào để chúng ta có thể lấy 3 đơn vị ở phía trên - cho 5 đơn vị ở phía dưới có một khó khăn ở đây 3 nhỏ hơn năm chúng ta không thể lấy 3 - 5 được giờ chúng ta phải làm sao ạ Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn 1 cách để xử lý vấn đề này ơi các bạn hãy mượn một chụp của hàng chụp và chuyển nó sang hàng đơn vị hàng chục ở đây thay vì có tám chục Khi mượn một chục các bạn sẽ chỉ còn 7 chụp Nếu các bạn lấy một chục đó và đã nó hàng đơn vị nó sẽ là mười + ba là 13 83 là tám chục và 3 đơn vị nghìn các bạn cũng có thể xem nó là bầy chụp và 13 đơn vị Bây giờ các bạn lại có 13 đơn vị sử đến 5 đơn vị sẽ bằng 8 đơn vị a tiếp theo là đến hàng chục các bạn hãy lấy 7 chụp Xử lý hai chục sẽ bằng năm chục vì vậy đáp số sẽ là năm chục và 8 đơn vị hay là 58 số 83 các bạn có thể ghi là 83 bằng 80 cộng ba 25 thì bằng với 20 cộng 5 đi vậy - 25 đồng nghĩa với việc - 20 rồi - 5 bây giờ chúng mình hãy nhìn và hàng đơn vị Ý là muốn lấy 3 - 5 thì phải mượn một chục cửa hàng chục nó sẽ bằng 70 Và nếu như để 10 vào trong hàng đơn vị nó sẽ là mười cộng 3 và là 13 a13 - 5 sẽ được tám 70 - 20 sẽ được 50 vậy kết quả sẽ là 50 + 8 và chính là 58 năm chục và 8 đơn vị Em hãy đến với Cách thứ ba ở đây mình có thể ghi 83 bằng tám chục và 3 đơn vị đây là hàng chục và đây là hãng đơn vị ạ Bây giờ mình sẽ - 2 chụp và - 5 đơn vị 25 = 20 cộng 5 Nếu các bạn muốn - 25 nó sẽ dùng nghĩa với việc xử lý hai chục và - 5 đơn vị bây giờ chúng ta sẽ mượn một chụp ở hàng Chụp thay vì ở đây là tám chục chúng ta sẽ ghi lại là 7 chụp số hàng đơn vị sẽ là 10 đơn vị cộng thêm 3 đơn vị sẽ bằng 13 đơn vị chúng ta có thể lấy 13 đơn vị xử lý số 5 đơn vị sẽ là 8 đơn vị 7 chụp xử lý hay chụp sẽ là năm chục thế là xong