If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Trừ trong phạm vi 100 bằng cách dùng khối lập phương

Vấn đề

Các khối dưới đây biểu diễn phép tính nào?
Chọn 1 đáp án: