Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Các bài toán về phép trừ 2 bước trong phạm vi 100

Vấn đề

Một trung tâm cứu hộ động vật có 87 con vật. Trong số đó có 41 con chó và 32 con mèo. Số còn lại là thỏ.
Hỏi trung tâm cứu hộ đó có bao nhiêu con thỏ?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
con thỏ