If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ước lượng kết quả của phép trừ số tự nhiên có nhiều chữ số

Vấn đề

Ước lượng.
622294
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?