If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép cộng và trừ với trục số

Bạn An tìm trục số đúng với bài toán cộng từ số có 2 chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

một chút nào biểu diễn tổng của 47 và 22 xem nào ở trục đầu tiên ta bắt đầu với 47 sau đó cộng 20 để được 67 và sau đó cộng tiếp hay để được 69 vậy Nếu bạn gặp 26 đó cộng thêm hai cũng giống như cộng với 22 vậy tức là trục này đúng rồi xem Vì sao các bạn bạn khác không đúng nhé Ở đây ta cộng hai để được 49 sau đó thêm hai nữa thì được 51 không phải cộng với 22 ở đây cộng hai với hai tất cả thêm 4 để cộng 22 chúng ta phải cộng 20 và hai và lựa chọn ở đây ta đang cộng 20 Sau đó cộng thêm 2 nhưng không bắt đầu với 47 và lại bắt đầu với 74 vậy đó là 74 cộng 22 nên mình chắc chắn về lựa chọn đầu tiên của mình cùng làm thêm một vài ví dụ khác nhé thủ tục số nào biểu diễn 93 - 76 xem nào trong tất cả các phương án ta đã nhìn vào 93 ở Lựa Chọn đầu tiên ta - 7 rồi thứ tiếp 6 nhân gây là - 76 tức là 70 cơ đối 6 nữa chứ không phải là 7 tức giải đáp án này sai rồi Ở đây ta từ 60 rồi từ tiếp theo bài Nhưng đây là thứ 67 chứ không phải 76 ta phải từ bảy chục sau đó là 6 đơn vị vì vậy Ở đây ta đang thử bảy chục tức là 70 sau đó thời tiết thứ sáu vậy Đáp án cuối cùng Đúng rồi chị xem nào Có lẽ chúng ta cần thêm một ví dụ nữa nhé em chụp số nào sau đây biểu diễn 12 + 87 tất cả các phần đầy đều bắt đầu với 12 vào ta sẽ cần cộng 80 rồi cộng thêm bảy tám chục và 7 đơn vị hãy xem này ở đây ta có cộng 80 sau đó cộng 7 nên Phong mình chắc chắn đây là đáp án đúng rồi à