If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Tỉ số lượng giác trong các tam giác đặc biệt

Học cách tìm sin, côsin và tang của tam giác 45-45-90 và tam giác 30-60-90.
Cho đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang sử dụng máy tính để tính sin, côsin và tang của một góc. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể tính tỉ số lượng giác của một số góc mà không cần máy tính.
Lí do là bởi có hai tam giác đặc biệt với tỉ lệ các cạnh đã biết! Hai tam giác này lần lượt là tam giác 45-45-90 và tam giác 30-60-90.

Tam giác đặc biệt

Tam giác 30-60-90
Tam giác 30-60-90 là tam giác vuông với một góc 30 và một góc 60.
Tam giác 45-45-90
Tam giác 45-45-90 là tam giác vuông có hai góc bằng 45.

Tỉ số lượng giác của góc 30

Chúng ta đã sẵn sàng để tính tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt này. Hãy bắt đầu với góc 30.
Xem ví dụ bên dưới để biết cách làm.

sin30 bằng bao nhiêu?

Đây là cách giải:
Bước 1: Vẽ tam giác đặc biệt có góc đang xét.
Bước 2: Đánh dấu các cạnh của tam giác theo tỉ lệ đã biết của tam giác đặc biệt đó.
Bước 3: Áp dụng định nghĩa tỉ số lượng giác để tính giá trị biểu thức.
sin30=cạnh đối cạnh huyền=x2x=1x2x=12
Chú ý rằng bạn có thể coi x như là 1x, nên x2x=1x2x=12.
Bây giờ hãy sử dụng phương pháp này để tìm cos30tan30.

cos30 bằng bao nhiêu?

tan30 bằng bao nhiêu?

Tỉ số lượng giác của góc 45

Hãy thử áp dụng cách làm này với góc 45. Ở đây, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách vẽ và đánh dấu các cạnh của tam giác 45-45-90.

cos45 bằng bao nhiêu?

sin45 bằng bao nhiêu?

tan45 bằng bao nhiêu?

Tỉ số lượng giác của góc 60

Cách tính tỉ số lượng giác của các góc 30, 4560 là như nhau.
Mặc dù cách tìm tỉ số lượng giác của góc 60 chưa được trình bày rõ ràng nhưng chúng ta đã có tất cả các dữ kiện cần thiết!

cos60 bằng bao nhiêu?

sin60 bằng bao nhiêu?

tan60 bằng bao nhiêu?

Tổng kết

Chúng ta đã tính tỉ số lượng giác của các góc 30, 45, và 60. Bảng ở dưới tổng kết các kết quả của chúng ta.
cosθsinθtanθ
θ=30321233=13
θ=4522=1222=121
θ=6012323
Bạn sẽ gặp các giá trị này trong những bài toán lượng giác nâng cao. Việc biết được những giá trị này sẽ rất hữu ích khi giải toán.
Một vài người học thuộc lòng những giá trị này, tuy nhiên điều đó không cần thiết. Bài đọc này đã trình bày cách để tự suy ra những giá trị đó, hy vọng bạn có thể nhớ và làm lại khi cần trong tương lai.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.