Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Vấn đề

Biết tất cả các cạnh đều có đơn vị đo là xăng-ti-mét, tìm tanβ trong tam giác trên.
Chọn 1 đáp án: