If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Tìm hiểu cách để tính sin, côsin và tang của các góc trong một tam giác vuông.
Tỉ số giữa các cạnh của một tam giác vuông được gọi là tỉ số lượng giác. Ba tỉ số lượng giác thường gặp là sin, côsin (cos)tang (tan). Các tỉ số lượng giác của góc nhọn A được định nghĩa như sau:
Triangle A B C with angle A C B being ninety degrees. Angle B A C is the angle of reference. Side B C is labeled opposide. Side A C is labeled adjacent. Side A B is labeled hypotenuse.
Trong những định nghĩa này, các thuật ngữ cạnh đối, cạnh kề và cạnh huyền đề cập đến độ dài của cạnh đó.

Mẹo ghi nhớ tỉ số lượng giác: Sin đi học - Cos không hư - Tan đoàn kết

Câu thơ Sin đi học - Cos không hư - Tan đoàn kết là mẹo giúp chúng ta nhớ định nghĩa của sin, côsin và tang. Dưới đây là giải thích về câu thơ này:
Cụm từDiễn giảiĐịnh nghĩa toán học
Sin Đi HcSin bằng Đối trên HuyềnsinA=ĐốiHuyền
Cos Không HưCos bằng Kề trên HuyềncosA=KềHuyền
Tan Đoàn KếtTan bằng Đối trên KtanA=ĐốiKề
Ví dụ, khi chúng ta muốn tìm lại định nghĩa của sin, chúng ta nói Sin Đi Hc, vì sin bắt đầu bằng chữ S. Từ Đi và từ Học giúp chúng ta nhớ sin bằng Đối trên Huyền!

Ví dụ

Cho ABC, tìm sinA:
Triangle A B C with angle A C B being ninety degrees. Angle B A C is the angle of reference. Side B C is three units. Side A C is four units. Side A B is five units.
Sin bằng Đối trên Huyền (Sin Đi Hc). Vì vậy:
Triangle A B C with angle A C B being ninety degrees. Angle B A C is the angle of reference. Side B C is three units. Side A C is four units. Side A B is five units. Sides A B and B C are highlighted.
sinA= đối  huyền=BCAB=35
Dưới đây ví dụ về một bài tập tương tự:
Video wrapper của Khan Academy
Trigonometric ratios in right trianglesXem phụ đề video

Luyện tập

Tam giác 1: DEF
Triangle D E F with angle E D F being ninety degrees. Side D F is twelve units. Side E F is thirteen units. Side D F is five units.
cosF=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

sinF=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

tanF=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tam giác 2: GHI
Triangle G H I with angle G I H being ninety degrees. Side H I is fifteen units. Side I G is eight units. Side H G is seventeen units.
cosG=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

sinG=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

tanG=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài tập nâng cao
Trong tam giác dưới đây, phương án nào bằng với ac?
A right triangle with a ninety-degree angle, a twenty-degree angle, and seventy-degree angle. The side opposide of the twenty-degree angle is a units. The side opposite of seventy-degree angle is b units. The side opposite of the ninety-degree angle is c units.
Chọn tất cả đáp án đúng:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.