If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Mối quan hệ giữa các tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Vấn đề

Cho tam giác vuông DEF.
A right triangle D E F. Angle E D F is a right angle.
Biểu thức nào bằng cosE?
Chọn 2 đáp án: