If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hàm số lượng giác trên đường tròn đơn vị

Tìm hiểu định nghĩa của các hàm số lượng giác trên đường tròn đơn vị.

Trên đường tròn đơn vị, hàm số lượng giác có thể được định nghĩa như thế nào?

Định nghĩa đường tròn đơn vị cho phép ta mở rộng tập xác định của sin và côsin ra đến tất cả các số thực. Các bước để xác định sin/côsin của mọi góc theta bao gồm:
  1. Bắt đầu từ điểm left parenthesis, 1, space, ;, 0, right parenthesis, di chuyển trên đường tròn ngược chiều kim đồng hồ đến điểm mà góc tạo bởi đường thẳng nối gốc tọa độ với điểm đó và chiều dương trục O, x bằng với theta.
  2. sine, theta bằng tung độ y của điểm hiện tại, còn cosine, theta bằng với hoành độ x của điểm đó.
Các hàm số lượng giác khác có thể được xác định qua mối liên hệ của chúng với sin và côsin.
Muốn tìm hiểu thêm về định nghĩa đường tròn đơn vị? Hãy xem video này.

Phụ lục: Các tỉ số lượng giác trên đường tròn đơn vị

Sử dụng điểm di chuyển trên đường tròn để quan sát sự thay đổi của độ dài biểu diễn các tỉ số theo góc.

Bài tập vận dụng

Bài 1
  • Hiện tại
sine, 50, degrees, equals
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • bội của pi, như 12, space, start text, p, i, end text hoặc 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.