If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cấu tạo số 42

Bạn An phân tích 42 thành 4 chục cộng 2 đơn vị.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng mình có rất nhiều tang màu xanh lá cây ở đây và mỗi Thanh đại diện cho một đơn vị chúng mình sẽ sử dụng những thay màu xanh lá cây này để biểu thị một số nào đó và mình sẽ sử dụng những chữ số mà chúng mình đã biết các chữ số từ 0 đến 9 để biểu thị số đó và cách mình sắp lán là mình sẽ nhóm nó lại thành các nhóm mưa như vậy để mình nhìn thấy mình có bao nhiêu nhóm mươi rồi sau đó mình còn lại bao nhiêu đơn vị như vậy hãy thử nóng chúng là các nhóm 10 ghế 123456789 3 1 2 3 4 5 6 7 8 90 vì vậy có một nhóm người ở đây hãy để mình đóng không nói lại để mình biết nó là một nhóm mươi vì vậy đó là một nhóm ngươi bây giờ hãy nhìn xem Em hãy nhìn xem mình có thêm vài nhóm 10 đó không tập 12345678910 ở đó là nhóm buổi thứ hai của mình ở nhóm 10 thứ hai và bây giờ khác nhìn lại các bạn Nghe có vẻ như mình còn vài nhóm người đấy nữa 12345678910 vì vậy Đây là nhóm người thứ ba có phải nó trông như mình có thể có thêm một nhóm 10 nữa như vậy đây là nhóm 10 thứ ba và sau đó chúng mình có muốn hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mươi như vậy đây là nhóm người thứ tư U50 thứ tư ở ngay đây à mà để mình đó phút nó lại và có lẽ đây là kéo 10 cuối cùng mình có thể đóng khung nó Vì vậy bây là một chút ở đây là một chút nữa đấy là một chút thứ ba bữa sau đó là một chục thứ tư vì vậy chúng ta có thể nói mới cộng 10 cộng 10 cộng 12 tất cả kết hợp lại là bậc 4 có một hai ba bốn bốn chục Ừ nhưng mình chưa làm xong rồi con số này khi mình vẫn còn 12 còn hai đơn vị ở ngay đây vì vậy đấy là một đơn vị anh ở đây là một đơn vị nữa Ừ như vậy Mình có hai đơn vị ở ngay đây cả hai đơn vị a nhớ rằng mỗi cái thay màu xanh nhỏ chúng mình nói biểu diễn trong một đơn vị Ừ như vậy tổng của số này là gì thế này sẽ là bốn chung một hai ba bốn chục cộng thêm 2 đơn vị vì vậy Nó là bốn chục khi cộng với hai đơn vị có điều này có ý nghĩa gì nhỉ Nếu chúng ta sử dụng hệ thống số mà chúng ta đang sử dụng chúng ta sẽ nói tự nhiên kia hệ thống số cho chúng ta một cách để biểu diễn nó Tại vì vị trí đầu tiên đây là hàng đơn vị vì vậy thấy cho mình lấy một chút màu xanh nước biển vậy đấy ở hàng đơn vị chúng mình sử dụng một trong các con số từ 0 đến 9 để thấy chúng mình có bao nhiêu đơn vị và chúng mình có hai đơn vị và sau đó chú số bên cạnh thì mình sai trái đó là nơi chúng mình nói chúng mình có bao nhiêu chút ạ và chúng mình vừa đến rồi chúng mình có bốn chục vậy mình sẽ biết bún vào đấy Ừ như vậy Đây là cách mình biểu diễn số đó trong nghề trong số chúng mình nói rằng đây là 4 chung và đây là hai đơn vị chúng mình gọi số này là 42 anh nói cách khác thì Ba bốn chục là mười cộng 10 cộng 10 cộng 10 a Huy chính là 40 ở những một lần nữa chúng ta đang sử dụng hệ đầu số để biểu diễn nó và sau đó chúng ta có 2 đơn vị như mình viết theo cách này để gợi nhớ chúng ta Vì số 4 Nghe Chú Đại diện cho bốn chục cũng đồng thời là 40 tuổi 42 cái bằng bốn chục cũng hay đơn vị hoặc 40 cộng 12