If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về hàng giá trị

Qua số 36, hãy tìm hiểu vì sao ta dùng "hàng đơn vị" và "hàng chục" khi viết nó.   Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay mình được cô giáo thưởng trò một ngôi sao và về nhà mình gặt liên tưởng của sạch để đánh dấu ngày hôm sau mình lại được cô giáo thưởng thêm một ngôi sao nữa và mình lại gạch lên tường một vài ngày hôm sau nữa cũng thế mình lại và thêm trên dùng một vạt nữa và bây giờ mình có 3 và ở trên tường tương ứng với ba ngôi sao mà cô giáo đã thưởng cho mình giả dụ ngày nào mình cũng nhận được ngôi sao và mỗi ngày mình đều về nhà gạch lên tường 1 vạch Vì sao đến ngày hôm nay mình muốn biết mình đã có tổng cộng bao nhiêu ngôi sao rồi thì mình chỉ cần đến từ đầu đến cuối 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Vậy là mình đã có 11 và xuyên tường tương ứng với 11 ngôi sao mà cô giáo đã thưởng cho mình và mỗi ngày mình đều tiếp tục gặp như vậy ở mỗi ngày mình được tiếp tục phạt như vậy Vì sao đến một ngày mình sẽ nhận ra rằng nếu bây giờ mình muốn biết tổng cộng đã có bao nhiêu ngôi sao rồi thì mình sẽ cần đếm số vạch ở trên tường và mình sẽ cần phải đến từ đâu Cho Đến Cuối Đây là một công việc vừa mất thời gian vừa tốn công sức và mình ước rằng có một cách nào đó Đơn giản và dễ dàng hơn để biểu diễn một con số lớn như vậy được rồi Trước hết chúng mình hãy đếm xem ở đây có tổng cộng bao nhiêu vặt nhất ở đây chúng mình có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 mình có tổng cộng là 36 vạch ở Pháp Vì bàn tay của mình có mười ngón vậy đi Mình sẽ thường chia tất cả số gạch này thành các nhóm 10 nhé mình sẽ có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thì sẽ có người đầu tiên ở đây ở đây là nhóm người đầu tiên và mình lại có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mình sẽ có nhóm người thứ hai ở đây A và mình lại có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mình sẽ có thêm khi một nhóm 10 ở đây nữa về giá Ngoài ra mình lại có 1234566 sạch lẻ ở phía ngoài ở đây mình có tổng cộng là 3 nhóm 10 và 6 gạch lẻ ở phía ngoài vậy thì mình sẽ biểu diễn tất cả con số này như thế nào nhỉ chúng mình sẽ sử dụng hệ thống đếm số mà chúng ta đã từng học nhé các chữ số mà chúng mình đã từng học bao gồm 01 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 đây là 10 chữ số mà chúng mình đã từng học đầu tiên chúng ta sẽ viết số 3 là hàng chục bởi vì ở đây Chúng ta có ba nhóm 10 từng với một chút hai chục ba chục chúng mình sẽ viết số 3 ở hàng chục A và sau đó chúng mình sẽ viết 1 2 3 4 5 6 6 ở hàng đơn vị vì chúng ta có 6 vạch này ở phía ngoài 6 ở hàng đơn vị và làm cách nào để chúng ta biết được đâu là đơn vị và đâu là hàng chục nhỉ chúng mình cùng để ý nghĩa con số ở vị trí đầu tiên để bên phải sẽ là con số ở hàng đơn vị số 6 ở hàng đơn vị chúng mình sẽ biết đây là hàng đơn vị em còn con số ở bên cạnh hàng đơn vị đứng ở phía bên trái sẽ là con số ở hàng chục số 3 đứng ở hàng chục đây là hàng chục ạ và chúng ta cũng có thể biểu diễn 36 bằng ba chục hai ba chục em cộng thêm 6 đơn vị khi chúng ta có một chục hai chục ba chục cộng thêm 6 đơn vị ở phía hòa ra một cái khác chúng ta cũng có thể viết ba chụp bằng 30 A và cộng thêm A6 dạy chúng mình nhớ nhé chúng ta có thể biểu diễn con số này thành 36 với 6 ở hàng đơn vị ba ở hàng chục 36 cũng sẽ bằng ba chục cộng với 6 đơn vị hay bằng 30 cộng thêm 6