If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài tập nâng cao về hàng chục và hàng đơn vị của số có hai chữ số

Vấn đề

Phương án nào sau đây có kết quả bằng 42?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?