Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Đếm các vật phần 1

Học cách đếm các con vật, đồ vật trong phạm vi 20.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

một chiếc hộp nào có 10 Android chúng mình sẽ cùng để nhất đầu tiên chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 một đầu tiên có 13 chỉ có ăn cơm tổ chức học thứ hai chúng ta có 123 chủ con là phôi Vậy là cũng không đúng là thích hoặc cuối cùng có một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười chú và kể lại rằng chính xác của tự chọn món này và kiểm tra kết quả đây chính xác có bao nhiêu con sói chúng ta có thể đến 1234 ở đây chúng mình có bốn con sói biết chính xác ở đây có bao nhiêu con cá voi chứng minh cùng để nước 12345 A8 90 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 có 20 con cá voi ạ