If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các số tròn chục

Luyện tập đếm cách 10 đơn vị sử dụng các khung 10 ô.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài của chúng mình yêu cầu hãy đến theo các số sản phẩm vì chúng mình cùng đi lần lượt qua từng con số rồi thêm đáp án ở đây ta có 10 20 30 40 ô trống 60 70 80 90 và 100 như vậy chứng minh còn thiếu rất là gì nhỉ anh ở đây các em nên tạm dừng video lại ta trở tụ nghĩ xem nhé Nếu chúng ta đến theo số thả chục tỉa đầy chúng ta phải có ngôi 20 30 40 50 60 70 80 90 và 100 cây số chứ mình đang cần tìm ở đây sẽ là số 50 chúng ta sẽ chọn đáp án 50 ở đây đi vì chúng mình cùng làm thêm một ví dụ như thế nào anh ở đây chúng mình có rất nhiều khung hình hình chữ nhật ở mỗi khung hình chứa 123456789 10 hình tròn nhỏ và yêu cầu Chúng mình hãy chọn ra không nào chứa 30 hình tròn khi bệnh đáp án ở trong 3 đáp án đây là đúng nhỉ cảm nhận thấy 30 hình tròn sẽ bằng 3 khung hình cổng lại như vậy chúng ta cần chọn đáp án có 30 hình chúng ta có thể thấy đáp án 2 và 3 không đúng bởi vì đáp án hay có 1 2 3 4 khung hình và đáp án 3 có 12 khung hình như vậy đáp án 1 là đáp án duy nhất với đống 30 hình tương đương với 30 hình tròn những đề bài yêu cầu ạ Bây giờ chúng mình chuyển sang câu tiếp nào anh ở đây đề bài Yêu Khổ chúng ta kéo khắc thể dục vào chỗ trống sao cho để được 50 hình tròn như câu trên mỗi thẻ chụp ở đây đều gồm có 10 hình tròn nhỏ để xem nào kéo một thể chụp qua đây chúng ta sẽ được 10 hình tròn kéo hay thể chụp chúng ta được 20 hình tròn kéo ba thì chụp được 30 hình tròn theo 4 hệ trục sẽ được bốn với hình tròn và kéo năm thì chụp chúng ta sẽ được 50 hình tròn giống như để bày đã yêu cầu có đầy chúng ta có tất cả vì 10 20 30 40 và 50 hình tròn tay ra trứng mình đã hoàn thành xong các câu hỏi dối