If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đếm đồ vật trong hình

Vấn đề

Có bao nhiêu con cún?
Chọn 1 đáp án:

Paul Gauguin, Still Life with Puppies, 1888.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?