If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng và trừ các phân thức

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Tính.
Tử cần được khai triển và rút gọn. Mẫu cần được khai triển hoặc phân tích thành nhân tử.
start fraction, 9, divided by, x, squared, minus, 8, x, minus, 9, end fraction, minus, start fraction, 2, divided by, x, squared, minus, 81, end fraction, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?