If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Cộng (trừ) hai phân thức cùng mẫu thức

Vấn đề

Tính.
start fraction, 7, y, squared, divided by, y, cubed, plus, 4, y, minus, 1, end fraction, minus, start fraction, minus, 2, y, squared, plus, 3, y, divided by, y, cubed, plus, 4, y, minus, 1, end fraction, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?