If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương

Vấn đề

Tính.
left parenthesis, 4, plus, 3, c, start superscript, 5, end superscript, right parenthesis, left parenthesis, 4, minus, 3, c, start superscript, 5, end superscript, right parenthesis, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?