Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương

Hiệu của hai bình phương có dạng (a+b)(a-b)=a²-b². Dạng đặc biệt này có thể dùng để để phân tích (x+2)(x-2) thành x²-4, nhưng cũng có thể khai triển (3+5x⁴)(3-5x⁴) thành 9-25x⁸, hoặc (3y²+2y⁵)(3y²-2y⁵) thành 9y⁴-4y¹⁰.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video