If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương

Hiệu của hai bình phương có dạng (a+b)(a-b)=a²-b². Dạng đặc biệt này có thể dùng để để phân tích (x+2)(x-2) thành x²-4, nhưng cũng có thể khai triển (3+5x⁴)(3-5x⁴) thành 9-25x⁸, hoặc (3y²+2y⁵)(3y²-2y⁵) thành 9y⁴-4y¹⁰.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video