If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giới thiệu về hiệu của hai bình phương

Khi một biểu thức có dạng hiệu của hai bình phương, ví dụ a²-b², thì ta có thể phân tích nó thành (a+b)(a-b). Chẳng hạn, x²-25 có thể được phân tích thành (x+5)(x-5). Phương pháp này dựa trên hằng đẳng thức (a+b)(a-b)=a²-b², có thể được xác định bằng cách khai triển biểu thức (a+b)(a-b).

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video