Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu về hiệu của hai bình phương

Khi một biểu thức có dạng hiệu của hai bình phương, ví dụ a²-b², thì ta có thể phân tích nó thành (a+b)(a-b). Chẳng hạn, x²-25 có thể được phân tích thành (x+5)(x-5). Phương pháp này dựa trên hằng đẳng thức (a+b)(a-b)=a²-b², có thể được xác định bằng cách khai triển biểu thức (a+b)(a-b).

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video