If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Hiệu hai bình phương

Vấn đề

Tính.
Nếu cần, hãy nhóm các hạng tử giống nhau.
left parenthesis, 2, x, plus, 5, right parenthesis, left parenthesis, 2, x, minus, 5, right parenthesis, equals
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?