If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giới thiệu về giá trị tuyệt đối

Học cách nghĩ về giá trị tuyệt đối là khoảng cách từ không, và luyện tập tìm giá trị tuyệt đối.
Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ số đó tới điểm 0 trên trục số.
Ví dụ, giá trị tuyệt đối của số 44:
Điều này có vẻ rõ ràng. Tất nhiên khoảng cách từ số 0 đến số 44. Việc tìm giá trị tuyệt đối trở nên thú vị khi có liên quan đến số âm.
Ví dụ, giá trị tuyệt đối của số 4 cũng là 4:

Hãy cùng luyện tập!

Bài 1A
Giá trị tuyệt đối của 3 là gì?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Ký hiệu giá trị tuyệt đối

Ký hiệu giá trị tuyệt đối là một thanh | ở mỗi bên của số.
Ví dụ, thay vì viết
"Giá trị tuyệt đối của 6"
ta có thể viết đơn giản là
|6|.

Hãy cùng luyện tập!

Bài 2A
|7| là gì?
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.