If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giải thích về giá trị tuyệt đối

Cho rằng cân nặng của Nga thay đổi -3 kg, cân nặng của Hoa thay đổi 2,5 kg, và cân nặng của Minh thay đổi 4 kg, ai là người giảm cân nhiều nhất? Ai là người tăng nhiều cân nhất?

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video