If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm giá trị tuyệt đối

Vấn đề

Chọn tất cả các số có giá trị tuyệt đối là 5.
Chọn tất cả đáp án đúng: