Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Tìm giá trị của x để bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối đúng. Ví dụ, x = -5 có thỏa mãn | x | > 5 không?

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video