If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Thử thách so sánh giá trị tuyệt đối

Vấn đề

Để bất đẳng thức sau đúng:
|x|<9
x có thể mang những giá trị nào?
Chọn tất cả đáp án đúng: