If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Dấu âm trong phân số

Vấn đề

Phân số nào dưới đây bằng 165?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?