If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Dấu âm trong phân số

Vấn đề

Phân số nào dưới đây bằng 165?
Chọn tất cả đáp án đúng: