If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phân số âm (có biến số)

Vấn đề

Đáp án nào dưới đây bằng phân số pq?
Chọn tất cả đáp án đúng:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?