If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Phân số âm trên trục số

Vấn đề

Quan sát trục số sau.
Một trục số nằm ngang đánh dấu từ âm hai đến dương hai với các dấu gạch mỗi một phần tám đơn vị. Có bốn điểm được đánh dấu. Điểm nằm ở vị trí âm hai kí hiệu là A. Điểm nằm bên phải âm hai ba vạch kí hiệu là B. Điểm nằm bên phải âm một ba vạch kí hiệu là C. Điểm nằm bên phải số 0 năm vạch kí hiệu là D.
Điểm nào nằm ở 58?
Chọn 1 đáp án: