If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về phân số bằng nhau

Ôn tập về phân số bằng nhau với phép nhân, giải một số bài tập thực hành.

Phân số bằng nhau

Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng biểu diễn một giá trị.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc hình dung phân số bằng nhau thì hãy tham khảo bài viết này.

Tìm phân số bằng nhau bằng phép nhân

Quan sát ví dụ dưới đây.
Số nào có thể thay cho a bên dưới?
23=a12
Trước nhất, ta cần phải tìm ra số nào nhân với 3 cho kết quả là 12:
23×4=12
Kế đến, chúng ta nhân tử với số đó:
23×44=812
23=812, do đó ta có thể thay thế a bằng 8.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về phân số bằng nhau thì hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Số nào có thể thay cho r bên dưới?
24=r8
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Nếu bạn muốn luyện tập thêm về dạng toán này thì hãy tham khảo bài tập này.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.