If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Minh họa các phân số bằng nhau

Ôn tập minh họa phân số bằng nhau dựa trên hình và tia số, cũng như giải các bài toán thực hành.

Phân số bằng nhau

Hai phân số được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng biểu diễn một giá trị.

Hình vẽ

Quan sát ví dụ dưới đây.
12=?8
Đầu tiên, ta tô màu 12 hình tròn.
Một hình tròn được chia thành hai phần bằng nhau với một phần được tô màu.
Bây giờ, hãy chia hình tròn thành tám phần.
Một hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau. Hình tròn này có cùng kích thước với hình tròn ban đầu.
Ta nên tô màu hình tròn như thế nào để có phân số 12?
Hình tròn được chia thành 8 phần bằng nhau được biểu diễn với 4 phần được tô màu, có phần diện tích được tô màu bằng với hình tròn được chia thành 2 phần với một phần được tô màu.
Ta tô màu 4 trong 8 phần.
Vậy 12=48.

Tia số

Sử dụng tia số để minh họa phân số bằng nhau.
35=?10
Các phân số được gọi là bằng nhau khi chúng nằm ở cùng một điểm trên tia số.
Đầu tiên, ta biểu diễn phân số 35 trên tia số:
Đi từ trái sang phải, một trục số có dấu mốc bắt đầu ở 0, 2 dấu mốc chưa được dán nhãn, một dấu mốc ở 3 phần 5, 1 dấu mốc chưa được dán nhãn, và một dấu mốc ở 1. Có một điểm màu xanh biển ở dấu mốc 3 phần 5.
Tiếp theo, em hãy chia đoạn từ 0 đến 1 ra thành mười phần, và xem phân số nào nằm ở cùng một điểm với 35.
Đi từ trái sang phải, một trục số có dấu mốc bắt đầu ở 0, một dấu mốc ở 1 phần 10, 8 dấu mốc chưa được dán nhãn, và một dấu mốc ở 1. Có một điểm màu xanh biển cách 0 về bên phải 6 dấu mốc, cùng điểm với ba phần năm trên trục số ban đầu. Bắt đầu từ 0, mỗi dấu mốc thứ hai được tô đậm.
61035 nằm ở cùng một điểm trên tia số.
Một trục số được dán nhãn từ 0 tới 1 với các dấu mốc ở mỗi 1 phần 10 đơn vị. Trên tia số, dấu mốc ở 0 được dán nhãn 0, dấu mốc ở 2 phần 10 được dán nhãn 1 phần 5, dấu mốc ở 4 phần 10 được dán nhãn 2 phần 5, dấu mốc ở 6 phần 10 được dán nhãn 3 phần 5, dấu mốc ở 8 phần 10 được dán nhãn 4 phần 5, và dấu mốc ở 1 được dán nhãn 1. Một điểm màu xanh biển xuất hiện ở dấu mốc 6 phần 10 và 3 phần 5.
35=610
Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hình dung các phân số bằng nhau? Hãy xem video này.

Luyện tập

Bài 1
Hoàn thành phép tính.
25=10
=
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
Một hình tròn được chia thành 5 phần bằng nhau với hai phần được tô màu.
Hình tròn với kích thước bằng hình tròn ở trên được chia thành 10 phần bằng nhau. Không phần nào được tô màu.

Bạn muốn làm thêm các bài tập như thế này? Hãy làm bài tập này .

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.