If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhận biết phân số

Vấn đề

Hình chữ nhật lớn sau tương đương với 1 đơn vị.
Hỏi phân số nào biểu diễn phần được tô màu trong hình?
Chọn 1 đáp án: