Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Những bài toán về mối liên hệ giữa phân số và phép chia

Vấn đề

5 kg cà phê được chia đều cho 4 người.
Số ki-lô-gam cà phê mỗi người nhận được là khoảng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Phép tính nào cho ta biết chính xác mỗi người được bao nhiêu cà phê?
Chọn 1 đáp án: