Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giới thiệu về phân số

Chia một phần nguyên thành các phần bằng nhau để tạo ra các phân số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phân số em có rất nhiều cách để nói về phân số nhưng trước tiên chúng mình sẽ tìm hiểu cách dễ nhất thì đầu tiên chúng mình có một hình vuông được tôi mới màu xanh lá cây ở đây chứng minh Có thể xếp toàn bộ hình vuông này là một đơn vị a father chúng mình sẽ chia thì vui này thành 4 phần bằng nhau chỉ bằng 1 nét cắt thế này mình đã chia được thì vuông này thành 2 phần bằng nhau và với một lần cắt nữa mình đã chia nó phải 4 phần 4 phần bằng nhau vì vậy là có 4 phần bằng nhau và bây giờ mình sẽ chọn một trong bốn phần này cho ví dụ mình sẽ chọn phần này hãy để phải tô màu nó Ừ vậy câu hỏi bây giờ là phân số nào biểu thị được phần mình tô màu đỏ so với toàn bộ hình vuông ở đây là một phần trong 4 phần bằng nhau khi mình đã top 1 phần trong 1 2 3 4 4 phần bằng nhau vậy để biểu diễn các số này chúng tôi sẽ viết phần này bằng 1/4 của cả hình vuông chỉ có 2 cách để hiểu cách viết này thì các bạn có thể xem đây như là một trong 4 phần bằng nhau và các bạn cũng có thể hiểu nên là một hình vuông được chia làm 4 phần bằng nhau ạ Và bây giờ chúng mình sẽ đến với một ví dụ khác A và lần này chúng mình xin nói đến cách biểu diễn cho số 1 phần 8 có một phần 8 vì chúng mình có thể chia hình chữ nhật này Anh Thành 8 phần bằng nhau ông táo cho bằng nhau Vì vậy mình sẽ chia nó thành 2 phần bằng nhau trước Ừ rồi lại tiếp tục chia mỗi phần thành 2 phần bằng nhau tìm được bố xâm bằng nhau tiếp theo mình lại chia mỗi phần thành 2 phần bằng nhau vậy mình sẽ có 8 phần bằng nhau ít mây seem vòng tay nên có thể không chính xác lắm nhưng hi vọng các bạn vẫn có thể nhìn ra cám chào mừng nhau Bây giờ mình có tát cho bằng nhau và phải chọn một phần trong số đó A và đây là cái biểu diễn một phần 8 Mình sẽ chọn một phần trong 8 phần này nhưng mình sẽ chọn phần này để các bạn hiểu rằng không cần phải chọn Phần đầu tiên về một lần nữa hình chữ nhật mình đã tô màu đỏ đây tương ứng với 1/8 của hình chữ nhật to Bây giờ chúng mình sẽ xét một số ví dụ nữa mà mình đã tô màu từ trước Ừ rồi Các bạn hãy tạm dừng video này lại gửi tính nhầm họ viết ra giấy cũng được anh hãy trả lời xem Bởi màu đỏ này tự với phân số nào khi so với cả thành màu tím này a tiếp theo phần màu đỏ này so với cả thành màu xanh này thì tương đối với phân số nào và cuối cùng phần màu đỏ này từ 1 về phân số nào khi so với hình tam giác màu vàng này các bạn hãy tạm dừng video này và thử giải nhé Giờ chúng mình sẽ đến với từng hình 1 á Đối hình chữ nhật này chúng mình có 3 phần bằng nhau mà mình đã tô màu đỏ lấy một trong ba phần mình chính là một đoạn này từng về phân số 1/3 Em còn ở đây chúng mình có một hình tròn được tôi Bởi màu xanh Ê Chúng mày có 1 2 3 4 5 5 phần bằng nhau Khi mà mình đã tông đỏ 100 năm phần vì vậy phần này sẽ tương ứng với 1/5 của cả hình tròn Từ 1,5 cho ví dụ tiếp theo có thể đã đánh lừa các bạn vì các bạn nghĩ rằng các bạn có bốn phần là một phần rắn được tô mới đây sẽ tương ứng với một phần tư thế Nhưng hãy nhớ nhé chứng minh cần phải có những phần bằng nhau là gì vào đây chúng có thể thấy rõ lần này không thể bằng với phần này vì vậy nên bốn phần này không bằng nhau à Vì thế nên chúng mình không thể nói rằng đây là một phần 4 của hình tam giác