Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Hiểu phân số thông qua phép chia

Tìm hiểu vì sao a/b và a÷b bằng nhau. Thanh phân số và dấu chia mang cùng một ý nghĩa. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

sau khi học phải phép nhân và phép chia chúng ta có thể thấy 2 phép tính này là chán ngược nhau tuy nhiên của chúng trông có vẻ trái ngược nhau nhưng chúng cũng còn mối liên hệ với nhau Ví dụ nếu mình lấy 2 x14 mình sẽ biểu diễn phép tính này như sau mình có bốn phần mỗi phần gồm có hai đồ vật vậy Đây là 1 phần 2 phần 3 phần và 4 phần bằng nhau chúng ta có thể dễ dàng tính được kết quả phép tính này là bằng 88 = 8 Hãy cùng thử làm giảm tương tự và phép chia nhé ta có thể ví dụ sáng đồ vật bất kỳ 1 2 3 4 5 6 7 8 giờ ta sẽ từ số 8 Hãy thử triệu tám thành 4 phần bằng nhau vậy Đây là một phần này 2 phần 3 phần và 4 phần bằng nhau vì vậy là từ 8 rồi và ban đầu cả chia chúng thành 4 phần bằng nhau mỗi phần chứa hai đồ vật như vậy bạn có thể thấy được mối quan hệ giữa hai phép tính trên Hà nhân 4 bằng 88 - 4 = 2 và thực tế nếu ta lấy 8 G2 thì sẽ được bốn Nếu mình có một con số bất kì đem nhân với một con số bất kì nữa thì diện tích của chúng bằng bao nhiêu thì khi ta lấy cái tích đó chỉ trong một trong hai số ban đầu chúng ta sẽ có kết quả là số còn lại và thực tế thì chúng ta có thể dễ hiểu hơn nhiều khi sử dụng phân số hãy thử lấy ví dụ với một phân số 1/3 nhé Hãy thưởng nhiên 1/3 với 3 xem nào chúng ta có thể làm thêm một vài cách như sau thì mình sẽ biểu diễn bằng hình vẽ cho dễ hiểu nhé coi cái khung màu tím này biểu thị cho một đơn vị và mình sẽ tô đậm 1/3 của hình này vậy Đây là 1/3 hình ta sẽ nhấn nói với ba Vậy theo đó ta sẽ có ba lần của 1/3 hoặc nói cách khác đây chỉ bằng 1/3 cộng với 1/3 cộng với 1/3 nữa Đây là một phần mang tính chất thứ hai thứ ba cộng tất cả lại ta có toàn bộ hình ban đầu kết quả bằng 3/3 29 E bằng một Vậy là bằng một tương tự như vậy nếu 1/3 X3 bằng 1 thì điều đó có nghĩa 1 chia cho 3 phải bằng bao nhiêu mốt chia cho 3 bánh đúng rồi bằng 1/3 A và điều này cũng chính là bản chất của phân số chúng ta đã biết về phân số như thế nào Đầu tiên hãy bắt đầu với mô hình vẽ tượng trưng cho một đơn vị thử chia nó thành 3 phần bằng nhau tương tự như cách chúng ta đã chia 8 thành 4 phần bằng nhau nếu bạn chia hình này thành 3 phần bằng nhau thì kích cỡ của mỗi phần chính xác sẽ là bằng 1/3 gạch Lúc này bạn sẽ có một vài câu hỏi thắc mắc này ra ở trong đầu Ừ chú ý rằng chúng ta có một là tử số và ba là mẫu số và ta vừa nói rằng phép tính này cũng chính bằng tử số chia cho mẫu số 1/3 cũng giống như là một chia cho 3 liệu điều này có luôn đúng với tất cả các phân số 20 hãy thử một lần nữa nhé chúng ta sẽ áp dụng được trên với một phân số khác ta lấy 3/4 nhân với 4 3/4 x14a anh một lần nữa hãy quan sát khi mình vẽ 1/4 ở đây mình sẽ vẽ nó bằng một màu mới chúng ta có thể coi cái khung này là một đơn vị ta sẽ chia nó ra thành 4 phần bằng nhau thì sẽ chia thành 4 phần bằng nhau để mình sao chép màu da và thực hiện phép nhân nhiều lần nhé Được rồi bây giờ 3,4 trong mình vẽ có vẻ không được đều cho lắm Ừ để mình vẽ lại cho thật đều nhé như vậy có vẻ đều hơn một chút rồi đấy Mình đang cố gắng tạo ra 4 phần bằng nhau để mình sao chép nào ra nhé Lát nữa mình có thể dùng loại hình này rồi ta có 3/4 đây chính là 4 phần bằng nhau và khi đó 3/4 tức là lấy ra 3 phần Ừ rồi ta đem nhân với 4 ta sẽ có bốn lần 3/4 chúng ta cần nhiều hàng hơn ở đây vậy đây biểu thị cho 3/4 mình sẽ biểu diễn 3 phần tiếp theo màu khác một phần tư thứ nhất 1/4 thứ 2 và 1/4 thứ ba chúng biểu diễn cho một phân số 3/4 khác giữa hai cùng làm tiếp chúng ta đã có hai phân số 3/4 rồi a 3/4 thứ nhất này 3/4 Thứ hai này ạ bây giờ thử biểu diễn 3/4 thứ ba nào ta sẽ dùng thêm một hình nữa Ở đây thì mình sẽ vẽ nó bằng màu này vậy Đây là 3/4 thứ ba của chúng ta giờ ta cần phân số 3/4 thứ tư hãy thử vẽ nó bằng màu mình chưa dùng nhé À là màu trắng nhá ở đây là một phần tư đầu tiên này một phần thứ 2 và 4 từ thứ ba chú ý sợ mình có giờ mình có 1 hình 2 hình này ba hình bà bốn hình biểu diễn phân số 3/4 Vậy tổng cộng ta có gì khi có bốn hình biểu diễn 3 phần tử A chúng ta có thể thấy cách làm này đã tạo ra bát chỉnh phải kết quả tương đương là bằng ba chúng ta có nếu 3/4 x 14 bằng 3 điều đó có nghĩa là ba chia cho 43 chia cho 4 sẽ bằng bao nhiêu em à sẽ là bằng 3/4 ừ vì vậy ta là bạn ý tưởng tương tự như trên 3/4 cũng giống như 3 chia cho 4 xóm lại điều này luôn đúng với mọi phân số dấu được thủy phân số ở đây có thể được hiểu là phép chia Em hãy nhìn vào hình vẽ ở đây thì hiện rất rõ điều đó nếu bạn có 3 hình sau đó muốn chiên nó thành 4 phần bằng nhau một phần 2/3 3/4 gạch chéo thì mỗi phần sẽ chứa 3/4 của một hình ban đầu ở trong đó