If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán liên hệ giữa phép nhân và phép chia

Vấn đề

45 cuốn sách trên các kệ sách của Gia. Mỗi kệ sách có 9 cuốn sách.
Phép tính nào dưới đây có thể dùng để tìm số kệ sách mà Gia có?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?