If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về phép chia: những chiếc bánh ngọt

Cùng dùng hình ảnh và kiến thức về phép nhân để giải một bài toán về phép chia. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề bài thơ chúng mình Tui đang dự định tổ chức một bữa tiệc cuộc sống người bạn người bạn lớn nhất của vi 10 tuổi người bạn nhỏ nhất có 6 tuổi vì có tổng cộng 48 chiếc bánh ngọt và muốn chia đều chúng ra sao cho mỗi bạn có số bánh như nhau Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu chiếc bánh tại đây các em nên tạm dừng video lại và thử tự tính xem nhé ạ Bây giờ chúng mình cũng bắt đầu làm nào chúng ta sẽ gạch Trần những bữa kiện quan trọng của đề bài em ở đây vì có tất cả 6 người bạn A và 48 chiếc bánh nhi đồng bằng chia số bánh này ra sao cho mỗi người bạn của thì sẽ nhận được số bánh như nhau từ đó Đề bài hỏi mỗi bạn sẽ nhận được bao nhiêu chiếc bánh ạ Bây giờ chúng mình còn đặt phép tính nhé ban đầu thì có 48 chiếc bánh ở nhà di động muốn chia nó cho 6 người bạn sao cho mỗi người bạn này nhận được số bánh như nhau ở đây ta có phước tính 48 chia 6 bằng dấu hỏi chấm dấu hỏi chấm vào đây tượng trưng cho số bánh mỗi bạn sẽ nhận được ở đầy phép tính 48 chia 6 bằng dấu hỏi chấm còn có các chất các là 48 bằng A6 cá nhân Với hỏi chấm anh cũng giống như trên dấu hỏi chấm vào đây cũng tượng trưng cho số bánh mỗi bạn có lấy số bánh mỗi bạn có nhân với số bạn chúng ta đang có là 6 chúng ta sẽ ra tổng số bánh là 48 Bây giờ chúng mình cũng thường nhập 6X đến mấy thì được 48 nhé Sẽ có 6 X1 = 66 X2 = 12 6 x 3 = 18 6 x 4 = 24 Thực chất việc chúng mình đang làm Bây giờ ở đó chính là cộng thêm sáu và mỗi phép tính để chúng ta có 6 + 6 = 12 12 + 6 = 18 18 + 6 = 24 Bây giờ chúng mình làm tiếp nhé ta sẽ có 6 x 5 = 36 X6 bằng 36 6 x 7 = 4 a236 x 8 = 48 nhiều bệnh số chúng mình cần tìm ở đây là số 8 l à chà chúng mình sẽ thay số 8 và dấu hỏi chấm này chúng ta sẽ xóa hay dấu hỏi chấm này đi và thay nó bằng số 8 là có 48 = 6X 18 hãy 48 chia 6 = 8 như vậy Ban đầu chúng ta có 48 chiếc bánh sau khi chia cho 6 người bạn sao cho mỗi người bạn có số bánh bằng nhau thì mỗi người bạn của chúng ta đã nhận được 8 chiếc bánh ạ Bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra lại bằng hình ảnh của bên này ý ở đây chúng ta đang có 48 chiếc bánh ngọt vô cùng đẹp mắt cho ngon miệng và nhiệm vụ của chúng mình là chia chúng ra thành 6 nhóm bằng nhau sao cho mỗi nhóm có đủ 8 chiếc bánh Bây giờ chúng mình còn chia nhé ta sẽ có ở nhóm đầu tiên gồm 8 chất bánh ở nhóm thứ hai gồm 8 chất bánh ở nhóm thứ ba gồm 8 chiếc bánh ở nhóm xuất từ gồm 8 chất bánh nhóm thứ 5 gồm 8 chất bánh là nhóm cuối cùng là nhóm thứ 6 gồm 8 chất bánh như vậy ban đầu tròn ta có 48 chất bánh hai bạn ghi có 48 chiếc bánh sau khi chia đều ra cho 1 2 3 4 5 6 2 3 khi mỗi người bạn của kỳ đang có 123456788 chiếc bánh như vậy chúng mình đã giải xong bài toán này rồi nhỉ